fbpx

Projekty

Nasza oferta

 PROJEKT: Kierunek Integracja Aktywizacja Praca
Cel projektu
Zwiększenie szans na zatrudnienie 53 osób (48K, 5M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 roku życia mieszkańców gminy wiejskiej Działdowo, gminy Iłowo-Osada, gminy Rybno z powiatu działdowskiego oraz Gminy wiejskiej Bartoszyce, Bisztynek i Sępopol z powiatu bartoszyckiego od 05.2022 do 03.2023 r. poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrostu gotowości zatrudnieniowej w postaci indywidualnej diagnozy, poradnictwa specjalistycznego, warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i szkolenia zawodowe.

Projekt obejmie wsparciem uczestników z następujących powiatów woj. warmińsko-mazurskiego:
 • BARTOSZYCKI:

– BARTOSZYCE (GMINA WIEJSKA)
– BISZTYNEK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
– BISZTYNEK (OBSZAR WIEJSKI)
– SĘPOPOL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
– SĘPOPOL (OBSZAR WIEJSKI)

 • DZIAŁDOWSKI:

– DZIAŁDOWO (GMINA WIEJSKA)
– IŁOWO-OSADA (GMINA WIEJSKA)
– RYBNO (GMINA WIEJSKA)Projekt to połączenie standardowych form wsparcia – nastawionych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
Zad. 1. DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
Zad. 2. WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
Zad. 3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA.Planowane efekty:
Efektem będzie wzrost kapitału społecznego uczestników projektu, zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia oraz motywacji do działania i wyznaczania własnych celów życiowych i osobistych, a finalnie zatrudnienie osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym.Wartość projektu: 935 226,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 794 726,32 złOś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.Rekrutacja do projektu
Rekrutacja

Informujemy, iż z dniem 15.08.2022 r. rozpoczynamy rekrutację w projekcie „Kierunek Integracja Aktywizacja Praca”.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt
Biuro projektu:
Sniper Events Przemysław Gerlaczyński Przepiórcza 3a

11-041 Olsztyn
e-mail: projekty@sniper.pl
tel.: 607 733 766

Pliki

KIAP_harmonogram działań 60 październik.2022 - diagnozy
KIAP_harmonogram działań 60 grudzień.2022 - warsztaty 3
KIAP harmonogram działań 60, styczeń 2023
KIAP_harmonogram-działań-60-styczeń-2023-szkolenie-zawodowe

PROJEKT: Od Aktywności Do Zatrudnienia

Cel projektu
Zwiększenie szans na zatrudnienie 53 osób (48K, 5M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 r.ż. mieszkańców gmin powiatu działdowskiego gmina wiejska Działdowo, Gmina Iłowo Osada, Gmina Rybno od 05.2022 do 03.2023 r. poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawiony na budowanie kapitału społecznego i wzrostu gotowości zatrudnieniowej.

Projekt obejmie wsparciem uczestników z powiatu działdowskiego woj. warmińsko-mazurskiego:
– DZIAŁDOWO (GMINA WIEJSKA)
– IŁOWO-OSADA (GMINA WIEJSKA)
– RYBNO (GMINA WIEJSKA)

Projekt to połączenie form wsparcia nastawionych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy.

Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
Zad. 1. DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
Zad. 2. WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
Zad. 3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA.

Planowane efekty:
Efektem będzie wzrost kapitału społecznego uczestników projektu, zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia oraz motywacji do działania i wyznaczania własnych celów życiowych i osobistych, a finalnie zatrudnienie osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 935 226,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 794 726,32 zł

Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja do projektu

Informujemy, iż z dniem 15.08.2022 r. rozpoczynamy rekrutację w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia”.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Biuro projektu:
Sniper Events Przemysław Gerlaczyński Przepiórcza 3a

11-041 Olsztyn
e-mail: projekty@sniper.pl
tel.: 607 733 766

Pliki

WSA_harmonogram działań 61 wrzesień.2022 – diagnozy

OADZ_harmonogram działań 61 grudzień.2022 – warsztaty 16.12

OADZ – Szkolenia zawodowe styczeń 2023

OADZ_harmonogram działań 61 styczeń2023 – warsztaty 01.02.

 

Kierunek Integracja Aktywizacja Praca

Cel projektu
Zwiększenie szans na zatrudnienie 53 osób (48K, 5M) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w wieku 18-64 roku życia mieszkańców gminy wiejskiej Działdowo, gminy Iłowo-Osada, gminy Rybno z powiatu działdowskiego oraz Gminy wiejskiej Bartoszyce, Bisztynek i Sępopol z powiatu bartoszyckiego od 05.2022 do 03.2023 r. poprzez zastosowanie innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia nastawionych na budowanie kapitału społecznego i wzrostu gotowości zatrudnieniowej w postaci indywidualnej diagnozy, poradnictwa specjalistycznego, warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i szkolenia zawodowe.

Projekt obejmie wsparciem uczestników z następujących powiatów woj. warmińsko-mazurskiego:
 • BARTOSZYCKI:
 • – BARTOSZYCE (GMINA WIEJSKA)
  – BISZTYNEK (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
  – BISZTYNEK (OBSZAR WIEJSKI)
  – SĘPOPOL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
  – SĘPOPOL (OBSZAR WIEJSKI)
 • DZIAŁDOWSKI:
 • – DZIAŁDOWO (GMINA WIEJSKA)
  – IŁOWO-OSADA (GMINA WIEJSKA)
  – RYBNO (GMINA WIEJSKA)Projekt to połączenie standardowych form wsparcia – nastawionych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczestników oraz umiejętności pożądanych na rynku pracy.Formy wsparcia zaplanowane w projekcie:
  Zad. 1. DIAGNOZA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.
  Zad. 2. WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH.
  Zad. 3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA.Planowane efekty:
  Efektem będzie wzrost kapitału społecznego uczestników projektu, zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia oraz motywacji do działania i wyznaczania własnych celów życiowych i osobistych, a finalnie zatrudnienie osób wykluczonych lub/i zagrożonych wykluczeniem społecznym.Wartość projektu: 935 226,32 zł
  Wkład Funduszy Europejskich: 794 726,32 złOś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.Rekrutacja do projektu
  Informujemy, iż z dniem 15.08.2022 r. rozpoczynamy rekrutację w projekcie „Kierunek Integracja Aktywizacja Praca”.
  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu.

  Zapraszamy do udziału !
  Kontakt
  Biuro projektu:
  Sniper Events Przemysław Gerlaczyński Przepiórcza 3a

11-041 Olsztyn
e-mail: projekty@sniper.pl
tel.: 607 733 766
Zadzwoń do nas
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję