fbpx

Klasyczne imprezy

Nasza oferta

O rotacji

Główną cechą klasycznych imprez jest podział uczestników na mniejsze podgrupy i ich rotacja po kolejnych konkurencjach. Podgrupy takie przechodzą przez wszystkie przygotowane konkurencje według ustalonej i ściśle przestrzeganej kolejności. W efekcie żaden z uczestników nie musi długo czekać na swoją kolej wykonywania danej konkurencji, a także ma świadomość, że skorzysta ze wszystkich przygotowanych atrakcji. Przeciętnie czas jednej rotacji to 15 do 20 minut i bezwarunkowo tyle czasu konkurencja (konkurencje) musi zająć grupie. W przypadku, gdyby grupa skończyła wykonywanie zadania wcześniej – będzie musiała czekać na następnych konkurencjach na inne podgrupy, aż te skończą swoje zadania; jeśli swoją konkurencję opuszczą za późno to spowodują, że następna grupa będzie musiała czekać na swoją kolej zamiast przyjść na puste stanowisko. Z reguły grupy nie powinny, w zależności od doboru konkurencji, być mniejsze niż 6-8 osób i większe niż 12.

Rotacyjny typ imprez doskonale sprawdza się zarówno do wykonywania kilku krótkich konkurencji na jednej stacji (np. imprezy teambuildingowe), jak i do imprez, gdzie każda stacja to jedna konkurencja (np. quady, strzelectwo, alpinistyka). To w gestii organizatora leży wymyślenie prawidłowej rotacji i takie powiązanie ze sobą konkurencji w grupy, by wykonanie przygotowanych tam zadań zajmowało odpowiedni czas.

Firma Sniper ma bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu imprez, co owocuje sprawnym opracowaniem rotacji i zsynchronizowanym przebiegiem imprez. Wspiera nas w tym odpowiednie wyposażenie (w tym do komunikacji radiowej pomiędzy instruktorami) jak i wyszkolona kadra.

Konkurencje

Podczas imprez z wykorzystaniem klasycznego podziału na drużyny można wykorzystać wszystkie konkurencje, zarówno te przepustowe jak i wymagające zaangażowania każdego z uczestników na dłuższy czas. Nie ma tu ograniczeń, choć oczywiście niektóre konkurencje są do tego lepsze (pojazdy mechaniczne, strzelectwo, teambuilding), a inne wymagają od wykonujących je instruktorów większej sprawności (np. zjazd tyrolski).

Dla kogo

Klasyczne imprezy to bardzo uniwersalna metoda przeprowadzania integracji. Podział na drużyny wzmaga chęć rywalizacji pomiędzy podgrupami oraz wymusza współpracę w obrębie drużyny. Tego typu imprezy skierowane są z reguły do grup nie większych niż sto osób ze względu na konieczność rozlokowania ich na różnorodnych konkurencjach, a im większa liczba konkurencji tym większe koszty imprezy. Mimo to firma Sniper ma doświadczenie w organizacji imprez z rotacją i podziałem na kilkanaście drużyn ponad dwustuosobowych grup.

Nasi event managerowie zawsze dobierają charakter imprezy biorąc pod uwagę cel imprezy, ilość uczestników, możliwości terenowe danego miejsca oraz oczekiwania klienta.